MIYUKI AKIYAMA

個展
すみっこのはしのよそ
gFAL(武蔵野美術大学内、油絵研究室主催ギャラリー)、(東京)

Sumikko no Hashi no Yoso, gFAL(Gallery of The Fine Art Laboratory), Musashino Art University, Tokyo